អាគ្រីលីកផ្លាប់ផ្លេសដាប់ប៊ល - ច្បាស់

 • DCLtabletop acrylic playslip holder-double row,single sided

  DCLtabletop acrylic playslip អ្នកកាន់ជួរដេក - ទ្វេជួរតែម្ខាង

  លក្ខណៈពិសេស


  ទទឹងទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ ៧.២″ x ៧.៤″ x ២.៤″
  ហោប៉ៅទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ 3.7″ x 5″ x 2.4″
  សម្ភារៈ អាគ្រីលីក
  រចនាប័ទ្មទីកន្លែង បញ្ជរ / Tabletop
  លក្ខណៈពិសេស ហ៊ីឡាលីន
  លក្ខណៈពិសេស ជួរដេកទ្វេ / ម្ខាង
  ពណ៌ ច្បាស់
 • KENOtabletop acrylic playslip holder

  KENOtabletop អ្នកកាន់ខ្សែអាត់អាគ្រីលីក

  លក្ខណៈពិសេស


  ទទឹងទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ ៥.៧″ x ៩.២″ x ២″
  (ធំ) ហោប៉ៅទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ 3.8″ x 5.5″ x 1.6″
  (តូច) ហោប៉ៅទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ 1.5″ x 3″ x 1.4″
  សម្ភារៈ អាគ្រីលីក
  រចនាប័ទ្មទីកន្លែង បញ្ជរ / Tabletop
  ការផ្ទុកឬរចនាប័ទ្មទ្វារ បញ្ចូលកំពូល
  លក្ខណៈពិសេស hyaline
  ពណ៌ ច្បាស់
  ប្រភេទហោប៉ៅ ហោប៉ៅទ្វេ
  ចំនួនហោប៉ៅ 2
 • tabletop acrylic playslip holder

  អ្នកកាន់ល្ខោនអាបស្តុបអាបស្តូត

  លក្ខណៈពិសេស


  ទទឹងទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ ៥.៧″ x ៩″ x ២.៤″
  (ធំ) ហោប៉ៅទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ ៣.៨″ x ៥.៤″ x ១.៦″
  (តូច) ហោប៉ៅទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ ១.៦″ x ២.៨″ x ១.៦″
  សម្ភារៈ អាគ្រីលីក
  រចនាប័ទ្មទីកន្លែង បញ្ជរ / Tabletop
  ការផ្ទុកឬរចនាប័ទ្មទ្វារ បញ្ចូលកំពូល
  លក្ខណៈពិសេស មានរន្ធដោត
  ពណ៌ ច្បាស់
  ប្រភេទហោប៉ៅ ហោប៉ៅទ្វេ
  ចំនួនហោប៉ៅ 2